חוק מיסוי רווחים משאבי טבע: תיקוני חקיקה 2021

חוק מיסוי רווחים משאבי טבע: תיקוני חקיקה 2021

שר האוצר ושרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה יביאו לאישור ועדת שרים לחקיקה את תיקון חוק מיסוי רווחים משאבי טבע. סקירה אודות עיקרי השינויים בחוק. אתר המיסים של ישראל חדשות מס הכנסה מידע למייצגים.

חוק מיסוי רווחים משאבי טבע

חוק מיסוי רווחים משאבי טבע

התנאי לפיצול- מיליארד שקלים בקופה

הוחלט להביא מחדש את התיקון, שאושר בקריאה ראשונה בכנסת בחודש מרץ האחרון, לוועדת שרים לחקיקה לאישור החלת דין רציפות, שיסייע לזירוז הפעלת ״קרן העושר” למען אזרחי ישראל – קרן שתוכל לפעול רק בהצטברות של מיליארד שקל בחשבונה.

לדעת פרשנים בנושא מיסוי, ההחלטה למעשה תקדם את החקיקה לתיקון הליקוי – שהתחילה ונעצרה בכנסת הקודמת, כדי שתושלם בהקדם. מדובר בצעד משמעותי להשלמת היוזמה בפועל וחשוב לקידומה.

עוד באתר – שעות קבלת קהל מס הכנסה 

התיקון בחוק מיסוי רווחי משאבי טבע מה חדש

התיקון המוצע לחוק מייעל את הליך גביית ההיטל ופותר את בעיית התמריץ החיובי שנוצר לחברות, להשיג ולערער על גובה השומה ובכך לדחות את מועד העברת התשלום במשך שנים. על פי המוצע, הגשת ערעור לבית המשפט על שומת ההיטל לא תדחה את מועד החיוב בתשלום. בנוסף, במסגרת התיקון יינתנו לרשות המסים כלי אכיפה העומדים לרשותה באכיפת פקודת מס הכנסה, לרבות קנס גירעון, במקרים בהם חברה נישומה השתמטה מתשלום מס ברשלנות או במזיד וכן התעלמות מעסקאות מלאכותיות שבוצעו לצורך התחמקות תשלום מס.

למי יהיו שייכים הרווחים ממס משאבי טבע בישראל

בתיקון החוק שיעלה בוועדת השרים ביום ראשון ידיעו לקיצם העיכובים במנגנון הגביה של הקרן, שעד היום שירת בעיקר את האינטרסים של בעלי ההון שמצאו דרכים לא דרכים להשהות את הפקדות הכספים בקרן.

הרווחים ממשאבי הטבע של מדינת ישראל צריכים להעמיד תועלות לציבור כולו ואני בטוח כי הצעד הנ”ל נדרש כדי להשלים את המלאכה בהפעלת הקרן לטובת פרויקטים חינוכיים וחברתיים עתידיים.

חדשות מס הכנסה

אתר המיסים של ישראל חדשות מס הכנסה. טבלאות מעודכנות מס הכנסה שולי 2021, שעות קבלת קהל סניפי מס הכנסה ברחבי הארץ, טפסים להורדה, מחשבון מס רווחי הון וחישובי ניכוי מס במקור מחשבונית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *