הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים 


החל מ-1.1.12, נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים. ההטבות במס אמורות להגדיל את הההכנסה נטו (למשלי מס הכנסה ) ולהקל בהוצאה בגידול הילדים. ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים באמצעות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי בהפחתה של מס הכנסה , כשערכה של כל נקודת זיכוי 218 ₪ לחודש )נכון לינואר 2015(. א. נקודות זיכוי בגין פעוט החל מ-1.1.12 מוענקות נקודות זיכוי גם לאבות לילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים בשנת המס

החזרי מס הכנסה לשכירים

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים קבלת נקודות זיכוי 

נקודות הזיכוי ניתנות באופן הבא:  נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים.  שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה. ב. נקודת זיכוי נוספת בגין ילדים עד גיל 5 החל מ-1.1.12 אימהות נהנות מנקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד,

משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים. נקודת הזיכוי הנוספת היא מעבר לנקודות הזיכוי הרגילות להן אימהות לילדים זכאיות בגין כל ילד, שהן: מחצית נקודת זיכוי בגין ילוד )נולד בשנת המס( או בגין בוגר )מלאו לו 18 בשנת המס( ונקודת זיכוי אחת בגין כל ילד בגיל שנה עד גיל 17.

נקודות זיכוי בגין ילדים ניתנו לאם הילדים ונקודות זיכוי בגין פעוטות ניתנות לאב הילדים. יחד עם זאת, אם מדובר בבני זוג החיים בנפרד והילדים נמצאים בחזקת האב, נקודות הזיכוי עבור הילדים יינתנו לאב ונקודות הזיכוי בגין פעוטות יינתנו לאם. כמו-כן, הורה יחיד שילדיו בחזקתו יהיה זכאי הן לנקודות הזיכוי בגין הילדים והן לנקודות הזיכוי בגין פעוטות. את ההקלות בנקודות הזיכוי ניתן לקבל על ידי פנייה למעסיק וכן גם באמצעות פנייה לפקיד השומה שבאזור מגוריכם.