ריבית הפריים

ריבית פריים

ריבית פריים היא הריבית שעל בסיסה מבצעים הבנקים עסקאות עם לקוחותיהם. כל בנק יכול לקבוע בעצמו את ריבית הפריים , אך כיום נהוג שער ריבית פריים אחד לכל הבנקים במדינת ישראל.

ריבית פריים נקבעת כמרווח בין שיעור הריבית של בנק ישראל ותוספת מרווח לרווחי הון המגלם את עלות הכסף. החיבור של הריביות האלו יוצר את ריבית הפריים.

תאריך לחישובריבית פריים שיעור הריביתהפריים
01/2013 3.25%
02/2013 3.25%
03/2013 3.25%
04/2013 3.25%
05/2013 3.11%
06/2013 2.75%
07/2013 2.75%
08/2013 2.75%
09/2013 2.72%
10/2013 2.5%
11/2013 2.5%
12/2013 2.50%

החומרים באתר אינם מהווה ייעוץ או המלצה לביצוע השקעה , נטילת הלוואות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם