הקלות זקיפת רכב לשכירים משבר הקורונה

הקלות זקיפת רכב לשכירים משבר הקורונה

משבר הקורונה הביא אתו לא מעט הוצאות גם לשכירים אשר המשיכו לעבוד או מקבלים רכב גם בתקופת החלת ובתקופת מימוש ימי חופש. הקלה נוספת של רשות המיסים הוא הקלה בגביית מס הכנסה לשכירים באמצעות הקלה בזקיפת שווי שימוש ברכב לשנת 2020

הקלות זקיפת רכב לשכירים משבר הקורונה מס שלילי ביטוח לאומי החזרי מס

הקלות זקיפת רכב לשכירים משבר הקורונה מס שלילי ביטוח לאומי החזרי מס

הטבות מס הכנסה לשכירים בגלל הקורונה

לצד הזכות לקבל החזרי מס הכנסה והחזרי מס שלילי מענק עבודה הוציאה מס הכנסה הנחייה בקשר לעובדים שמקבלים רכב צמוד מהעבודה. כך שעובד שקיבל רכב צמוד נזקף שווי שימוש ברכב לחודש מלא גם אם הרכב היה ברשותו רק בחלק מהחודש וכל עוד קיימים יחסי עובד-מעביד ואין פטורים או הנפקת טופס 161.

ביום 02.04.2020, עובד שהוצא לחל”ת עקב התפשטות הקורונה והחזיר למעסיק את הרכב שהוצמד לו, זכאי לזקיפת שווי שימוש ברכב באופן יחסי למספר הימים בחודש שבהם הרכב היה ברשותו ולא ישלם מס הכנסה על חודש מלא. שווי השימוש ברכב יחושב לפי המועד שבו העובד החזיר את הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאתו לחל”ת בפועל. מהלך זה יכול לחסוך אלפי שקלים זקיפת מס מס ואלפי שקלים מס הכנסה לשכיר.

הקלות זקיפת רכב לשכירים משבר הקורונה הטבות מס שכירים עצמאים כסף נטו שלךכל הטבות מס לשכיר חוסכים לך אלפי שקלים בחודש מענקים הטבות מס קורונה בידוד מימוש זכויות במסגרת חוזר רשות המיסים

שווי שימוש חודשי קבוצת מחיר מחשבון 2020

קבוצת רכב שווי שימוש לפי 30% מס שולי לפי 47% מס שולי
קבוצה 1 2750 825 1292
קבוצה 2 2980 894 1400
קבוצה 3 3830 1149 1800
קבוצה 4 4590 1377 2157
קבוצה 4 6360 1908 2989
קבוצה 5 8240 3472 3872
קבוצה 6 10600 3180 4982

ככללי מס הכנסה לקבלת החזרים

החוזר הופץ בקרב ציבור המעסיקים המייצגים והעובדים ועוסק בחישוב זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל”ת החוזר מוצג גם באתר החדש של רשות המיסים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *