העתק חשבונית לצורכי מע”מ תקנות מידע למייצגים

העתק חשבונית לצורכי מע”מ תקנות מידע למייצגים

רשות המיסים האריכה תוקף תקנה  החלטת מיסוי מספר 6782/20 מצב החירום במדינת ישראל. המשמעות למיצגים ופקידי שומה- העתק חשבונית לצורכי מע”מ תוכר הוצאה באמצעות העתק חשבונית מס לניכוי מס תשומות.

העתקי חשבוניות ישמשו לצורך ניכוי והחזרי מס ערך מוסף

פורסמה החלטת מיסוי מספר 6782/20 שכותרתה “הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית מס בגין עסקה שבוצעה החל מיום ה’ אדר תש”ף 1/3/2020 ועד ליום ח’ סיוון תש”ף 31/5/2020 (להלן – “תקופת ההקלה”)”. ביום כ”ו באלול תש”ף 15/9/2020 הוארכה תקופת ההקלה עד ליום ט”ז טבת תשפ”א 31/12/2020.

החלטת המיסוי קובעת, כי לצרכי ניכוי מס תשומות על ידי עוסק, יורשה ספק לשלוח לעוסק עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה אלקטרונית, ובד בבד ישלח הספק לעוסק עותק “מקור” של חשבונית המס כעותק קשיח.

יובהר, כי ההקלה האמורה וההארכה ניתנו לתקופה מוגבלת לנוכח הקושי שנוצר ולאור התמשכות ההגבלות הקיימות בשל משבר הקורונה. יחד עם זאת ולאור התמשכות ההגבלות כאמור, הוחלט להאריך את תקופת ההקלה, בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטת המיסוי, עד ליום כ’ תמוז 30/06/2021.

אישורי מס הכנסה 2021 באזור האישי של רשות המיסים

באתר רשות המסיים ניתן להפיק אישורי מס לשנת המס 2021. מדובר באישורי מס הכוללים את

אישור ניהול ספרים

אישור ניכוי מס במקור עם אחוז הניכוי וענף העוסק

בנוסף ניתן להנפיק ולהדפיס אישור מס הכנסה או ניכוי מס אומנים באתר מס הכנסה

אלפון פקידי שומה באתר המיסוי של ישראל מידע למייצג במס הכנסה.

אתר המיסים של ישראל כל טבלאות מס הכנסה 2021 מחשבונים מעודכנים עוסק במידענות בנושא מיסים איתור כספים אבודים ומידע אודות נתוני מס הכנסה . האתר בבעלות פרטית . באתר תוכלו לבדוק החזרי מס הכנסה , כתובות טלפונים שעות קבלה של מס הכנסה מימוש זכויות ביטוח לאומי ואיתור כספים אבודים . נשמח לשמוע מציבור הגולשים על כתבות ומידע נוסף אשר נחות להם בנושא המס בישראל צוות האתר מאחל לכם גלישה נעימה

טלפון פקיד שומה

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *