הסבר לטופס 1301 לשנת 2022 דין וחשבון על הכנסה

הסבר לטופס 1301 לשנת 2022 דין וחשבון על הכנסה

 

אתר המיסים של ישראל חדשות מס הכנסה. בכתבה זו הסבר לטופס 1301 לשנת 2022עם טפסים מעודכנים ל 2020 הורדת טופס 1301 עדכני מאתר המיסים הכרת הדוח השנתי כיצד לשלם פחות מס על ידי הגשת דוח שנתי מקצועי למס הכנסה עצמאים

מדריך הסבר לטופס 1301 לשנת המס החדשה. רשות המיסים מס הכנסה פרסמה הנחיות להגשת טופס 1301.  בדף הנחיות מפורט של רשות המיסים מוסבר מי חייב להגיש דוח שנתי. 

הסבר לטופס 1301 לשנת 2022 דין וחשבון על הכנסה

הסבר לטופס 1301 לשנת 2022 דין וחשבון על הכנסה

מי חייב להגיש דוח און למס הכנסה טופס 1301 און ליין 

כיום לאור התקדמות הטכנולוגיה קיימת חובת הגשת הדוח באופן מקוון על חלק גדול מאוכלוסיית החייבים בהגשת הדוח השנתי לרשות המיסים . 

אם מדובר בעצמאי/ת  בהגשת דוח שנתי ויש לך ו/או לבן/בת זוגך מחזור מעסק/משלח יד או הכנסת עבודה.  אתה חייב בהגשת הדוח השנתי באופן מקוון, כלומר באמצעות האינטרנט או דרך מייצג.

למרות השאיפה להגשת דוחות מקוונים באתר מס הכנסה לא כל עצמאי חייב בהגשת דוח מקוון, זאת אם התקיימו לגביו בשנת המס 2020 לפי מדרגות מס 2019 . 

אחד מהתנאים הבאים – מתי אין צורך בהגשת דוח באינטרנט למס הכנסה 

1 הוא/ היא  ובן/בת זוגך מעל גיל פרישה

2 גיל פרישה לגבר 67 ולאישה 62 שנים.

או

3 המחזור מעסק ומשלח יד בתוספת ההכנסה ממשכורת של כל אחד מבני הזוג נמוך מ- .₪ 80,510 ובנוסף ההכנסה החייבת או שיש לו/לה הכנסה חייבת מעסק/משלח יד או עבודה, וכן הכנסה מהשכרה, ו/או מקצבה, ו/או מריבית ו/או  דיבידנד וכד’ שנמוכה מ- 510,80 ₪ ולגבי שני בני הזוג נמוכה מ- 030,161 .₪

שימו לב !

הפטור לא יחול אם הנך בעל שליטה

הורדת טופס יחיד דיווח שנתי  1301 

בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32 /9 לפקודת מס הכנסה  כמו למשל כדוגמת אחזקה בשיעור של 10%  בחברה או יותר בחבר בני אדם. אם את/ה בעל שליטה שחייב/ת בהגשת הדוח באופן מקוון.

אין למלא את הטופס שנשלח לך בערכה ששלח מס הכנסה לקראת הגשת דוחות שנתיים 2017  אלא לשדר את הדוח באתר האינטרנט של רשות המסים ולהגישו למשרד השומה בצירוף נספחים ואסמכתאות.

תמיכה מס הכנסה להגשת דוחות 

עזרה בשידור הדוח ניתן לקבל במוקד המידע של רשות המסים בטלפונים הבאים: 4954*  או טלפון רשות המיסים שירות לקוחות  025655656  

באתר מס הכנסה פועלת מערכת לשידור דוחות מקוונים לרבות טופס 1301 און ליין 

Leave a Reply

Your email address will not be published.