הסבר לטופס 1301 לשנת 2017 דין וחשבון על הכנסה

מודעות גוגל

הסבר לטופס 1301 לשנת 2017 דין וחשבון על הכנסה

מדריך הסבר לטופס 1301 לשנת 2017 . רשות המיסים מס הכנסה פרסמה הנחיות להגשת טופס 1301 דין וחשבון על הכנסה 2017.

בדף הנחיות מפורט של רשות המיסים מוסבר מי חייב להגיש דוח שנתי. 

מי צריך וכיצד האם באופן מכוון באתר מס הכנסה , על ידי מייצג או באמצעות טופס 1301 לשנת 2017.

מי חייב להגיש דוח און למס הכנסה טופס 1301 און ליין 

כיום לאור התקדמות הטכנולוגיה קיימת חובת הגשת הדוח באופן מקוון על חלק גדול מאוכלוסיית החייבים בהגשת הדוח השנתי לרשות המיסים . 

אם מדובר בעצמאי/ת  בהגשת דוח שנתי ויש לך ו/או לבן/בת זוגך מחזור מעסק/משלח יד או הכנסת עבודה.  אתה חייב בהגשת הדוח השנתי באופן מקוון, כלומר באמצעות האינטרנט או דרך מייצג.

למרות השאיפה להגשת דוחות מקוונים באתר מס הכנסה לא כל עצמאי חייב בהגשת דוח מקוון, זאת אם התקיימו לגביו בשנת המס 2017

אחד מהתנאים הבאים – מתי אין צורך בהגשת דוח באינטרנט למס הכנסה 

1 הוא/ היא  ובן/בת זוגך מעל גיל פרישה

2 גיל פרישה לגבר 67 ולאישה 62 שנים.

או

3 המחזור מעסק ומשלח יד בתוספת ההכנסה ממשכורת של כל אחד מבני הזוג נמוך מ- .₪ 80,510 ובנוסף ההכנסה החייבת או שיש לו/לה הכנסה חייבת מעסק/משלח יד או עבודה, וכן הכנסה מהשכרה, ו/או מקצבה, ו/או מריבית ו/או  דיבידנד וכד’ שנמוכה מ- 510,80 ₪ ולגבי שני בני הזוג נמוכה מ- 030,161 .₪

שימו לב !

הפטור לא יחול אם הנך בעל שליטה

טופס 1301 לשנת 2017 לבעלי שליטה 

בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32 /9 לפקודת מס הכנסה  כמו למשל כדוגמת אחזקה בשיעור של 10%  בחברה או יותר בחבר בני אדם. אם את/ה בעל שליטה שחייב/ת בהגשת הדוח באופן מקוון.

אין למלא את הטופס שנשלח לך בערכה ששלח מס הכנסה לקראת הגשת דוחות שנתיים 2017  אלא לשדר את הדוח באתר האינטרנט של רשות המסים ולהגישו למשרד השומה בצירוף נספחים ואסמכתאות.

תמיכה מס הכנסה להגשת דוחות 2017

עזרה בשידור הדוח ניתן לקבל במוקד המידע של רשות המסים בטלפונים הבאים: 4954* 

 או טלפון רשות המיסים שירות לקוחות  025655656  

באתר מס הכנסה פועלת מערכת לשידור דוחות מקוונים לרבות טופס 1301 אום ליין 

Recent Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dhsk100c/public_html/infotax.co.il/wp-includes/functions.php on line 3743