הנחות בארנונה ביטוח לאומי רשימה

הנחות בארנונה ביטוח לאומי רשימה מלאה

מימוש זכויות ביטוח לאומי מביא אתו הנחות גבוהות בתשלום ארנונה לעירייה לפי סוג הקצבה שאתם מקבלים מביטוח לאומי. בכתבה  זו הנחות בארנונה ביטוח לאומי רשימה מלאה של הנחות בתשלומי מיסים 

הנחות בארנונה ביטוח לאומי רשימה מלאה

הנחות בארנונה ביטוח לאומי רשימה מלאה

קצבת הבטחת הכנסה הנחות בארנונה

מקבלי קצבת הבטחת הכנסה של ביטוח לאומי זכאים לקבל הנחה במסי ארנונה. אחוז ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית .

זכאים להנחה בחשבון ארנונה : מקבלי קצבת הבטחת הכנסה אשר היו זכאים לקצבה בחודש דצמבר 2002 ולא הייתה להם הפסקה של 6 חודשים רצופים בקבלת הקצבה.

לקבלת ההנחה מומלץ לפנות ישירות לעירייה למחלקת תשלומים עם טופס הבטחת הכנסה של ביטוח לאומי . אומנם הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מקבלי קצבת הבטחת הכנסה אך יש לוודא קבלת זכויות. בכל עירייה ההנחה למקבלי הבטחת הכנסה היא שונה ולכן יש לפנות בירור על זכויות נוספות.

קצבת זקנה הנחות בארנונה ביטוח לאומי

מזל טוב מגיע לכם קצבת זקנה מביטוח לאומי . חלק מאזרחים הוותיקים בישראל שאין להם פנסיה חיים על קצבת זקנה של ביטוח לאומי ולכן חשוב לממש זכויות של אזרחים ותיקים מקבלי קצבת זקנה. הנחה בארנונה מסתכמת באלפי שקלים בשנה . 

זכאים להנחה בארנונה הם מקבלי קצבת זקנה מגיל הפרישה ומעלה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67), כולל מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה, וכן מקבלי קצבת זקנה עם השלמה לקצבת נכות. 

הנחה בתשלומי מסיים לעירייה למקבלי זקנה : הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. גובה ההנחה נקבע על-ידי הרשות המקומית. לבירורים על גובה ההנחה יש לפנות לרשות המקומית.

בנוסף מומלץ לבצע בירור איתור כספים אבודים מכל מקומות עבודה במהלך שנות העבודה ! אולי תופתעו לגלות כספים אבודים לפי תעודת זהות באתר הר הכסף של משרד האוצר 

הנחה בארנונה למקבלי קצבת נפגעי עבודה של ביטוח לאומי

פגיעה בעבודה היא מכה אמיתית על הפרנסה . בנוסף למי שיש לו אובדן כושר עבודה בפנסיה או בביטוח מנהלים  ובצע תהליך מימוש זכויות רפואיות בביטוח לאומי באמצעות עורך דין מומחה לביטוח לאומי או חברה למימוש זכויות מגיע לו גם הנחות בארנונה . במקרה זה רצוי לבדוק גם פטור ממס הכנסה

זכאות להנחה בארנונה נפגעי עבודה ביטוח לאומי  מגיע למי  שנקבע והוכר  כנפגע עבודה על ידי הביטוח הלאומי ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 90% לפחות.

הטבות בארנונה למקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לנכים

זכאים נכים בעלי נכות של 90% שנקבעו על ידי ועדה רפואית של ביטוח לאומי כן נכים בעלי תעודת עיוור. אחוזי הנכות הגבוהים הנדרשים לקבל הנחה בארנונה מחדדים את הצורך בבדיקת תביעה לביטוח לאומי , הגשת ערעור לוועדות רפואיות של ביטוח לאומי ובדיקת אחוזי נכות ביטוח לאומי על ידי עורך דין מומחה לביטוח לאומי .  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *