הלוואות בכרטיס אשראי: כיצד לדחות החזרי תשלומים

הלוואות בכרטיס אשראי: כיצד לדחות החזרי תשלומים

בבנק ישראל וחברות האשראי הגיעו לכדי מסקנה שיש להמשיך לתקופה נוספת את מתווה הקפאת החזרי ההלוואות. לפני מספר חודשים הצטרפו חברות האשראי להסדר הקפאת התשלומים וכעת יצאה בנק ישראל בהודעה כיצד לדחות החזרי תשלומים גם למי שטרם בצע את הפעולה מול חברת האשראי. כיצד לדחות החזרי תשלומים המדריך

הלוואות בכרטיס אשראי כיצד לדחות החזרי תשלומים

הלוואות בכרטיס אשראי כיצד לדחות החזרי תשלומים

האבחנה החדשה- לקוחות שכבר הקפיאו תשלומים ולקוחות המצטרפים למעגל דחיית התשלומים

לקוחות שכבר בקשו להקפיא תשלומים 

לקוחות אשר ההלוואה הצרכנית שלהם נמצאת כיום בסטטוס דחייה בהתאם למתווה הקודם, ושעומדים בתנאי המתווה הנוכחי- הדחייה תבוצע לתקופה של עד 6 חודשים במצטבר, ללא שיקול דעת החברה. הדחייה ללא שיקול דעת החברה היא של רכיב הקרן בהלוואה. חברת כרטיסי האשראי רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן. 

לקוחות חדשים המבקשים לבצע הקפאת תשלומי החזר של הלוואות 

לקוחות אשר לא דחו את ההלוואה הצרכנית שלהם ושעומדים בתנאי המתווה הנוכחי- הדחייה תבוצע לתקופה של עד 3 חודשים ללא שיקול דעת החברה. בנוסף, ישנה אופציה, בהתאם לשיקול דעת החברה, לדחייה נוספת של 3 חודשים להלוואות אלו (עד 6 חודשים במצטבר).

הדחייה ללא שיקול דעת החברה היא של רכיב הקרן בהלוואה. חברת כרטיסי האשראי רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן. 

עד מתי ניתן להגיש לחברת האשראי בקשת הקפאת תשלומים

התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה זה, תהיה בין התאריכים 1.1.2021 עד לתאריך 31.3.2021. מועד כניסת המתווה הנוסף לתוקף יהיה החל מתאריך 1.1.21.

מתווה זה מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות, וכל חברת כרטיסי אשראי רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: “הארכת המתווה של חברות כרטיסי האשראי נועדה לאפשר ללקוחות שעדיין חווים פגיעה משמעותית מהמשבר, הקלה תזרימית נוספת למשך תקופת זמן קצובה שבמהלכה עליהם להיערך לקראת חזרה לפירעון סדיר של ההלוואות. יש לזכור כי דחיית התשלומים כרוכה בעלות ולכן הלקוחות נדרשים לבחון היטב את השלכות הדחייה, טרם קבלת ההחלטה. אני מברך את חברות כרטיסי האשראי על הארכת המתווה הקיים, המצטרף למהלכים נוספים שנקטו מתחילת המשבר על מנת לסייע ללקוחותיהם בתקופה זו”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *