הטבות במס להורים נקודות זיכוי

הטבות במס להורים נקודות זיכוי

מי לא מכיר את השיר של הברירה הטבעית המשבח משפחות גדולות עם המון ילדים. אז על מנת לסייע בפרנסת הילדים מס הכנסה מסייע להורים באמצעות נקודות זיכוי המפחיתות את תשלום המס ובאמצעות מס שלילי. כתבה מיוחדת של החזרי מס הטבות במס להורים נקודות זיכוי 

הטבות במס להורים נקודות זיכוי

הטבות במס להורים נקודות זיכוי

כמה כסף מקבלים ממס הכנסה 

החל משנת 2017 הוגדלו מספר נקודות הזיכוי להורים עובדים שלהם ילדים קטנים. ההטבות במס יגדילו את הכנסתכם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאה בגידול הילדים. במילים של כלכלן , הן מאפשרות להגדיל את התקציב לצריכה . ההטבות במס ניתנות להורים לילדים קטנים באמצעות נקודות זיכוי והן באות לידי ביטוי בהפחתה של סכום המס, כשערכה של כל נקודת זיכוי 219 ₪ לחודש (נכון לינואר 2020).

איך מקבלים את הכסף ממס הכנסה 

מימוש הטבות מס , כמו מימוש זכויות ביטוח לאומי , נעשות באופן יזום על ידי ההורים. יש להקפיד על הגשת טופס 101 בתחילת שנה במקרה שלא בוצע החזר מס מיידי לשכר, לגשת לפקיד שומה של מס הכנסה ( ראו גם – שעות קבלה מס הכנסה ) ולהגיש בקשה להחזר מס. 

חלק לא מבוטל מהציבור פונה לחברות מקצועיות לקבלת שירות החזרי מס הכנסה לשכירים ועצמאים ובעלי עסקים קטנים. באמצעות אתר המיסים של ישראל ניתן לבצע בדיקת זכאות חינם לקבלת הטבות מס. התשלום של הלקוח מתבצע רק לאחר קבלת הכסף ממס הכנסה. אנו לא גובים דמי פתיחת תיק. 

דוגמאות זכאות להחזר מס הכנסה להורים 

הטבה שנתית בשח מי זכאי לקבל את ההטבה
9198 5.3 נשוי יחיד מוטב שלאשתו אין הכנסה ואין ילדים נער בגיל 17-16
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד מעל גיל 5 שאינו בחזקתו
אישה נשואה ולה ילד בוגר
9855  אב הורה חד הורי ולו ילד בוגר בחזקתו נערה בגיל 17-16
אישה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17 אב לילד בשנת הלידה
11169 גבר הורה חד הורי ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17 ,בחזקתו
אישה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה אם לילד בשנת הלידה ללא ניוד הנקודה
12483 אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו
לו 5 שנים אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו
13797 אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 17-6 בחזקתו
אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו
לו 5 שנים
15111  אב החי בנפרד ולו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים
16425  אישה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה
בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים
17739 אישה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס
19053 גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני
בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו
20367 אישה הורה יחיד ולה 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים 6 עד 17 ,בחזקתה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *