הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה 2020

הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה 2020 רשות המיסים 

לשכות הדרכה של מס הכנסה תפתחנה לשירותכם מ- 2.5.21 ועד 30.6.21. עוסקים הנדרשים להגיש דוח לשנת המס 2020 יכולים להיעזר בשירות סיוע והסבר של רשות המיסים. להלן מועדי ההדרכה. 
הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה 2020 רשות המיסים 

הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה 2020 רשות המיסים

טיפים חשובים והנחיות לדוח שנתי 2020

רשות המסים שמחה להעמיד לרשותכם סיוע והדרכה באופן מילוי דו”ח שנתי ליחיד (טופס 1301) ודו”ח ליחיד בעל עסק קטן (טופס 137), המיועד ליחיד בעל עסק קטן שמחזור עסקיו, יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית, אינן עולות על 60,000 ש”ח. לשכות ההדרכה תעמודנה לשירותכם, בהתאם לכללי משרד הבריאות, בכל אחד ממשרדי השומה ברחבי הארץ, ללא צורך בהזדהות וללא תשלום.

מועדי הדרכות והנחיות סיוע להגשת דוח שנתי 2020

מיום ראשון, 2.5.21 ועד ליום רביעי, 30.6.21 (כולל) בימים: א’-ה’, בין השעות: 18:00-13:00 
לקוחות משרד רשות המסים באזור השרון יקבלו את הסיוע וההדרכה למילוי הדוח השנתי בלשכת ההדרכה שבמשרדי פ”ש כפר סבא

פקיד שומה באילת בימים: ב’ ו-ד’  במש”מ אשדוד ובמש”מ ראשל”צ בימים: ג’ ו-ה’ בין השעות 18:00-13:00 . תל אביב תפתח לשירותכם לשכת הדרכה מרכזית ברח’ שפע טל 12 תל-אביב (בקרבת קריית הממשלה) לשכה זו תהיה פתוחה עד 29.7.21. 

הכירו את טופסי הדוח לשנת המס 2020

 

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו”ל בשנת המס 2020 31.12.2020 – ב והמסתיימת 1.1.2020 . הטופס המכוון או באמצעות ניירת יוגש אל משרד השומה. אם שלא מולא כראוי או שלא צורפו אליו המסמכים המתאימים, כמי שלא הגיש דוח. עפ”י סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, רשאי פקיד השומה לראות מי שהגיש דוח.

נספחים לדוח השנתי לרשות המיסים טפסים להורדה

טופס 1320 להורדה מס הכנסה דוח רווח והפסד לבעלי עסק עצמאי לשנת 2020. נספח א לדוח השנתי לשנת המס 2020 לטופס הדו”ח השנתי ליחיד. באמצעות טופס זה מתבצע חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד כל הסכומים אינם כוללים מע”מ, למעט עוסק פטור.  לטופס 1320 המלא!

טופס 135 לשנת 2020 להורדה מס הכנסה עם הנחיות אתר המיסים של ישראל טופסי מס הכנסה להורדה והדפסה. מעודכנים תמיד. מעמוד זה ניתן להוריד את טופס 135 לשנת 2020 המעודכן של רשות המיסים. הטופס הוא למעשה דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2020.  להורדת טופס 135 לחצו כאן

רשות המסים בישראל מרכז מידע ושירותים מקוונים – רשות המסים 4954*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *