הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה 2021

הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה רשות המיסים 

לשכות הדרכה של מס הכנסה תפתחנה לשירותכם יכולים להיעזר בשירות סיוע והסבר של רשות המיסים. להלן מועדי ההדרכה. כל הפרטים אודות הדרכה למילוי דוח שנתי מס הכנסה 2021
הדרכה דוח שנתי מס הכנסה לשכות הדרכה של רשות המיסים

הדרכה דוח שנתי מס הכנסה לשכות הדרכה של רשות המיסים

טיפים חשובים והנחיות לדוח שנתי 2021

רשות המסים שמחה להעמיד לרשותכם סיוע והדרכה באופן מילוי דו”ח שנתי ליחיד (טופס 1301) ודו”ח ליחיד בעל עסק קטן (טופס 137), המיועד ליחיד בעל עסק קטן שמחזור עסקיו, יחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית, אינן עולות על 60,000 ש”ח. לשכות ההדרכה תעמודנה לשירותכם, בהתאם לכללי משרד הבריאות, בכל אחד ממשרדי השומה ברחבי הארץ, ללא צורך בהזדהות וללא תשלום.

מועדי הדרכות והנחיות סיוע להגשת דוח שנתי

יחידות ההדרכה יעמדו לשירותכם בימים ראשון עד חמישי בשעות 13:00 עד 18:00 בתאריכים 8.5.2022 ועד 30.6.2022. ההדרכה תינתן ללא צורך בהזדהות וללא תשלום ומומלץ להצטייד במסמכים הדרושים למילוי הדוח השנתי.

הכירו את טופסי הדוח לשנת המס

 

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו”ל בשנת המס 2020 31.12.2020 – ב והמסתיימת 1.1.2020 . הטופס המכוון או באמצעות ניירת יוגש אל משרד השומה. אם שלא מולא כראוי או שלא צורפו אליו המסמכים המתאימים, כמי שלא הגיש דוח. עפ”י סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, רשאי פקיד השומה לראות מי שהגיש דוח.

נספחים לדוח השנתי לרשות המיסים טפסים להורדה

טופס 1320 להורדה מס הכנסה דוח רווח והפסד לבעלי עסק עצמאי לשנת 2020. נספח א לדוח השנתי לשנת המס 2021 לטופס הדו”ח השנתי ליחיד. באמצעות טופס זה מתבצע חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד כל הסכומים אינם כוללים מע”מ, למעט עוסק פטור.  לטופס 1320 המלא!

טופס 135 לשנת 2021 להורדה מס הכנסה עם הנחיות אתר המיסים של ישראל טופסי מס הכנסה להורדה והדפסה. מעודכנים תמיד. מעמוד זה ניתן להוריד את טופס 135 לשנת 2020 המעודכן של רשות המיסים. הטופס הוא למעשה דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2020.  להורדת טופס 135 לחצו כאן

רשות המסים בישראל מרכז מידע ושירותים מקוונים – רשות המסים 4954*

Leave a Reply

Your email address will not be published.