הדפסת אישורי מס

בעמוד זה מופיעים קישורים ישירים להדפסת אישורי מס 

הדפסת אישורי מס נחוצה לצורך ביצוע תשלומים בין מלקוח לספק והם מהווים אסמתכא לניהול ספרים במס הכנסה ולגביית מס במקור . על מנת להקל על ביצוע עסקאות במשק הנגיש מס הכנסה את הדפסת אישורי מס באמצעות אתר אינטרנט.

הדפסת אישורי מס – לחץ כאן

אז מה האינטרס של מס הכנסה כאשר הוא מאפשר הדפסת אישורי מס באמצעות אתר אינטרנט  ?  

כאשר עסקאות מצבעות במהירות , התשלומים מתבצעים במהירות וקצב גביית המיסים גדל בהתאם. 

באתר מס הכנסה ניתן לבצע הדפסת אישורי מס לשני מסמכים 

ניכוי מס במקור קובע את קובע המס אותו יש לנכות מהספק בעת התשלום . גובה המס שנוכה מהספק יש להעביר ישירות למס הכנסה. שיעור ניכוי מס במקור מוגדר באחוזים . 

אישור על ניהול ספרים נותן אישור וגושפנקא לעסק המשלם שהספק מנהל את ספרי הנהלת חשבונות במס הכנסה. 

הדפסת אישורי מס – לחץ כאן

 

ניכוי מס במקור הסברים ודוגמאות 

משלם יוריד מהתשלום את שיעור המס במקור . בנקים מנכים מס במקור על דיבידנדים שמקבלים בעלי חשבונות לניהול ניירות ערך. אותו הכלל חל לגבי ספקים ולקוחות. לספק ישנו שיעור ניכוי סמ במקור על העסקה ובעת התשלום החלקוח מנכה את הסכום שמגיע לספק.

לדוגמא אם לספק יש זכות לקבל 1000 ש”ח מהלקוח ושיעור ניכוי מס במקור שלו הוא 10% , אזי הלקוח ינכה מהתשלום  לספק 100 שקלים מס במקור ויעביר את הסכום למס הכנסה .

הדפסת אישורי מס – לחץ כאן

לגופים הבאים יש פטור מלא מתשלום מס במקור 

להלן רשימה סגורה של גופים, שהתשלומים שהינם מקבלים בעד שירותים או נכסים, פטורים מחובת ניכוי
מס במקור:
2. המדינה.
1. רשות מקומית.
3. איגוד ערים.
1. מועצה דתית.
1. הסוכנות היהודית לארץ ישראל.
8. ההסתדרות הציונית העולמית.
1. חברה העוסקת בישראל בעסקי ביטוח.
6. קרן הקיימת לישראל.
9. קרן היסוד.
20. המגבית היהודית המאוחדת לישראל.
22. מוסד בנקאי.
21. בנק ישראל.
23. מבקר המדינה.
21. המוסד לביטוח לאומי.
21. רשות הנמלים.
28. רשות השידור.
21. רשות שדות התעופה.
26. שירות התעסוקה.
29. האפוטרופוס הכללי ונציג בית משותף