הדפסת אישורים מס הכנסה

הסבר על הדפסת אישורים מס הכנסה  :  אתר מס הכנסה מאפשר להדפיס אישורים מיידים מתוך אתר מס הכנסה ( באתר רשות המיסים של ישראל ). האפשרות להדפיס אישורים של מס הכנסה כגון הדפסת אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים מאתר מס הכנסה מאפשר לנהל משק תשלומים וגביית מס יעילה יותר מאשר בעולם של ניירת והוא חלק מהנגשת מידע באמצעות הרשת .

לחץ להדפסת אישורים לצורך ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים

 הסבר על ניכוי מס במקור  :  אישור ניכוי מס במקור מגדיר את הסכום שיש לנכות מסכום התשלום לספק. באמצעות ניכוי מס במקור מועברים באופן מידי סכומים למס הכנסה מבלי שרשויות המס וקופת המדינה ימתינו לדוחות רווח והפסד של העסקים.  על פי תקנות מס הכנסה לדוגמא אם יש לזכות ספק סכום של 10000ש”ח ושיעור ניכוי מס במקור שלו הוא 2% , אזי הלקוח שמשלם ייגבה 200 שקלים ויעביר אותן באופן מידי לרשויות מס הכנסה .

לחץ להדפסת אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור

קישורים נוספים להדפסה מאתר מס הכנסה | מידע נדלן באתר רשות המיסים  | טופסי רשות המיסים טופסי מס הכנסה

קישורים בנושא בנקים : איתור חשבון בנק רדום  חיפוש חשבונות מוגבלים |  מספרי בנקים 

 

הדפסת אישורים מס הכנסה מתאפשרת מתוך אתר מס הכנסה והיא באחריותו הבלעדית. אתר מס הכנסה נמצא במסגרת אתר רשות המיסים. הדפסת אישורים מס הכנסה קישור ישיר אתר הכלכלן החזרי מס הכנסה ותכנון מיסוי לקראת פרישה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *