הארכת תוקף אישורי מס בפעם השנייה מאז המשבר 

 הארכת תוקף אישורי מס בפעם השנייה מאז המשבר

רשות המיסים מגיבה למשבר הקורונה ולהאטה הכלכלית במשק לצד הקשיים הקיימים לתעל בתי עסק ותזרים מזומנים. לאור המצב הודיעה הרשות על הארכת תוקף אישורי מס בפעם השנייה מאז המשבר

 הארכת תוקף אישורי מס בפעם השנייה מאז המשבר

הארכת תוקף אישורי מס בפעם השנייה מאז המשבר

 הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור

אחד הגופים העסוקים בתקופת המשבר הכלכלי הפוקד בימים אלו את המשק הישראלי הוא ללא ספק רשות המיסים אשר אחראית בין היתר על חלוקת מענקים לעצמאים מענקי עבודה מס שלילי.

כחלק מהיערכות למאבק בנגיף הקורונה, ולאור המשך ההגבלות במשק, הוחלט על הארכת תוקף נוספת של אישורי ניכוי מס במקור שתוקפם עומד .31/5/2020 ליום עד, 30/4/2020 ביום לצאת מתוקף .

 הדפסת אישורי מס 2020

הארכה ניתנת לנישומים שבידם אישור ניכוי מס במקור שהוארך ליום 2020/4/30 . מבדיקה שערכנו, נמצא, כי נישומים רבים טיפלו בהסרת הליקויים ובהסדרת האישור לשנת 2020 . נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור, או נישומים שלא הוארך להם האישור במהלך המרוכז יכולים לפנות לפקיד השומה במערכת פניות הציבור או באמצעות מערכת פניות למשרדים למייצגים המקושרים לשע”מ על מנת להסיר ליקויים ולקבל אישור לשנת 2020.

גם הוצאה לפועל מאריכה הקלות 

ההבנה כי המשק מצוי במשבר כלכלי מאז פרוץ משבר הקורונה הביאה גם את ההוצאה לפועל או בשמה החדש הרשות  הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בעקבות משבר הקורונה הוארכו בחודש נוסף ההקלות בעניין תשלומים חודשיים, בשל צמצום פעילות הבנקים, עקב מצב החירום במשק .

מי זכאי לדחיית תשלומים בהוצאה לפועל 

חייבים כאמור שנמצאים בהליכי חדלות פירעון לא יחשבו כמפרים את חובת התשלומים בשל אי ביצוע התשלום החודשי לחודשים מרץ, אפריל ומאי לשנת 2020 ובלבד שאותם חייבים יבצעו בחודש יוני 2020 את התשלומים עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי בנוסף על התשלום השוטף של חודש יוני.

הארכת תוקף תו נכה משרד התחבורה 

גם במשרד התחבורה מנסים להקל על חיי האזרחים . במסגרת תקנות לשעת חירום אשר שר התחבורה הנחיות לפיהן כל תגי החנייה לנכה שתוקפם פג בין התאריכים 20.03.2020 ועד ה-10.05.2020 יוארכו אוטומטית ב-60 ימים. ההארכה תקפה מהיום בו פג תוקף תו נכה, לדוגמה: אם פג תוקף התג בתאריך 10.05.2020, יוארך תוקף התג עד לתאריך 10.07.2020. באתר משרד התחבורה ניתן להגיש בקשה להארכת תוקף תו נכה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *