דיווחי מס הכנסה 2016 נפתחה מערכת הדיווחים

פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת המס 2016

​היום נפתחו לשידור המערכת למייצגים המחוברים לשע”מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של יחידים לשנת המס 2016 (המערכת לשידור דוחות חברות תיפתח בחודש הבא. עם פתיחתה נוציא הודעה בהתאם). לעת עתה, הכניסה למערכת המייצגים המחוברים לשע”מ והכניסה לשידור באינטרנט נותרו ללא שינוי כמו בשנה שעברה.

 

הדרכה ותמיכה טלפונית לדיווחי מס הכנסה דוח שנתי 2016

 

ביישום קיימת הדרכה מפורטת לגבי אופן מילוי הדו”ח, לרבות כל אחד מהשדות. הגישה להדרכה נמצאת ביישום עצמו, בסרגל התפריט העליון, תחת לשונית “עזרה”.

תמיכה טלפונית למייצגים הנתקלים בבעיות טכניות בעת שידור הדוחות, תינתן על ידי מרכז המידע והשירותים המקוונים של רשות המסים בטלפונים: 02-5656400 או 4954*.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *