דחיית תשלום למס הכנסה עצמאים בגלל הקורונה

דחיית תשלום למס הכנסה עצמאים בגלל הקורונה

יש הרבה מאד הגיון כלכלי לבקש דחיית תשלומי מס הכנסה במצב הכלכלי השורר כיום בישראל בשל מחלת הקורונה. עסקים רבים נמצאים על סף הקפאת פעילות לתקופה בלתי ידועה. בכתבה זו דחיית תשלום למס הכנסה עצמאים בגלל הקורונה

 הורדת טופס ביטול מקדמות מס בסוף העמוד  – ייעוץ פיננסי לעסקים 

יכולת לבצע דחיית תשלומים למס הכנסה 

מעת לעת מפרסמת רשות המיסים הודעות דוברות על דחייה בתשלום המסים בגין סיבות שונות כמו חגים או אירועים בטחוניים. עצמאים ובעלי עסקים מדווחים למס הכנסה על מחזור העסקאות החודשי של מדי חודש או חודשיים תלוי בגובה תשלומי המס שלהם.

דחיית תשלום למס הכנסה עצמאים בגלל הקורונה

דחיית תשלום למס הכנסה עצמאים בגלל הקורונה

סוגי תשלומים באתר מס הכנסה 

באמצעות תהליך דיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה באופן מקוון ובאמצעות האתר השירות מאפשר לשלם מס הכנסה, הפרשי מקדמות, הפרשי מס וחובות למס הכנסה. בסך הכל ניתן לבצע באתר את תשלומי המס הבאים :  תשלום על חשבון מס ו/או חוב צפוי (כולל שערוך) , תשלום על חשבון מקדמות לשנה שוטפת , תשלום על חשבון הכנסות מיוחדות , קנסות/עיצום כספי , תשלום כללי לתיק עם יתרות חוב קיימות .

טופס בקשת דחיית מקדמות מס הכנסה ביטול מקדמות 

 ניתן לבקש ממס הכנסה להקטין או לבטל מקדמות מס הכנסה , המחושבות כאחוז ממחזור המכירות של העסק . שימו לב טופס זה לא מטפל בתשלומי מס ערך מוסף על פי חוק והם ממילא נגזרים ממחזור מכירות מיידי ומהן מקוזזות הוצאות מעמ בניגוד למקדמות מס הכנסה המשולמות ללא קשר לרווח והפסד של העסק. 

סיבות להקטנה וביטול מקדמות מס הכנסה 

בטופס ביטול דחיית הקטנת מקדמות מס הכנסה יש ארבע סיבות עיקריות באמצעותן ניתן לנמק את הבקשה מפקיד שומה לפי הסדר הבא 

1 הפסקת פעילות עסקית
2 ירידה בהכנסות
3 שינוי בעסק
4 סיבה אחרת

טופס להורדה הקפאת תשלומי מס הכנסה 

הורדה מאתר המיסים של ישראל טופס הקפאת מקדמות מס הכנסה לעצמאים וחברות. 

ייעוץ פיננסי לעסקים בניית תזרים מזומנים על ידי כלכלן מומחה לייעוץ עסקי השאירו  פרטים לשיחה ראשונה דחיית מועד דיווח ותשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה ביטוח לאומי גיוס הון מהיר לעסק קרנות וסיוע מדינה 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *