דחיית קנסות מס הכנסה ומעמ

דחיית קנסות מס הכנסה ומעמ

אם הוטל עליכם קנס מרשות המיסים יש לנו חדשות טובות עבורכם. לא מדובר בביטול קנסות מס הכנסה אלא בדחיית המועד האחרון לתשלום קנסות רשות המיסים . על הפרטים בכתבה חדשות מס הכנסה דחיית קנסות מס הכנסה ומעמ

דחיית קנסות מס ערך מוסף ומס הכנסה

רשות המסים מודיעה כי מי שהוטל עליו עיצום כספי או קנס אזרחי מכוח חוק מס, והמועד לתשלומו או המועד לתשלום חלקו אם חולק לתשלומים, חל בתקופה מ-25.6.2020 ועד 30.9.2020 ויגיש בקשה לדחיית מועד התשלום, המנהל ידחה את מועד התשלום, כך שהתקופה האמורה לא תבוא במניין הימים. זאת בהתאם לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש”ף – 2020.

מתי נכנס מענק לעצמאים

ועכשיו תשובה לשאלה הגדולה מתי ייכנס הכסף לעצמאים. בחודשים האחרונה העבירה הממשלה תמיכות ב 4 פעימות לזכאים . פעימה ראשונה ושנייה כבר מצו את מרבית התקציב אך עדיין ניתן להגיש בקשה לפעימה שלישית לעצמאים ובעלי שליטה כולל דיווח או שינוי מסלול תביעה למדווחים על בסיס מזומן.

שינוי מסלול תביעה למס הכנסה עבור פעימה שלישית לבסיס מזומן יכול לשנות את גובה המענק.

מענק עידוד לעסקים עבור החזרת עובדים מחלת ואבטלה

אחד המענקים החשובים לעידוד מעסיקים להחזרי עובדים לעסק נקרא מענק עידוד. אולם במקרה זה חלה החובה על בעלי עסקים שהגישו תביעה למס הכנסה לעדכן באמצעות המייצגים את מספר החשבון במס הכנסה שהוא הגוף המשלם את המענק בעוד שירות התעסוקה הוא זה שקובע את המענק.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *