דוח שנתי מקוון 2019 המערכת נפתחה להגשת דוחות 

דוח שנתי מקוון 2019 המערכת נפתחה להגשת דוחות

הנהלת רשות המסים שמה לה כיעד להפוך ל”רשות ללא נייר”. פרויקט “דוח שנתי מקוון מלא” מהווה מרכיב מרכזי ומשמעותי למימוש יעד זה והוגדר על ידי מנהל הרשות, מר ערן יעקב, כאחד הפרויקטים האסטרטגיים של רשות המסים.

דוחות און ליין לשנת המס 2019

המעבר להגשת דו”ח שנתי ללא נייר מהווה מהפכה בממשק מרכזי בין רשות המסים לציבור הנישומים והמייצגים. מהפכה זו נוגעת להיבטים רבים ומגוונים הן של המערכת הטכנולוגית והן של המערכות האנושיות והארגוניות הרלוונטיות – מייצגים, נישומים ועובדי משרדי השומה.

בנוסף, פותחה מערכת משרדית לשימוש עובדי משרד השומה לשם תפעול, ניהול, ניתוב ושידור הדוחות שיוגשו באופן מקוון מלא. המערכת מאפשרת למשתמשים השונים במשרד השומה ובמטה צפייה, עדכון ומעקב על כלל הדוחות. מעבר זה להגשה דיגיטלית מלאה, תאפשר לעובדי השומה והחוליות המרכזיות במשרדים להעניק שירות איכותי, יעיל ומהיר לציבור המייצגים והנישומים ללא צורך להגיע או לקבוע תור לפקיד שומה.

שדור דוחות שנתיים לשנת המס 2019

מערכות מס הכנסה מאפשרות כיום שידור דו”ח שנתי מקוון מלא ככלל, תהליך שידור דו”ח שנתי מקוון מלא דומה מאוד לתהליך המוכר של שידור דו”ח מקוון. בתהליך החדש התווספו ארבע אפשרויות חדשות כפי שניתן לראות במסך הרצ”ב.
סמנכ”לית בכירה שומה וביקורת

דגשים בשידור והגשת דוח מקוון מלא:

העברת נספחים וצרופות כל נספח/צרופה שנמצא אצל המייצג בקובץ דיגיטלי, ניתן יהיה לקלוט כקובץ לשע”מ )לרבות
קבצים מבתי התוכנה(. סוגי הקבצים שניתן להעביר: doc ,docx ,jpeg ,jpg ,png ,bmp ,
.ZIP קובץ לרבות, pdf ,xls ,gif ניתן להעביר את כל הנספחים והצרופות לדו”ח כמקשה אחת העברה מרובה של קבצים כמו כן, ניתן להעביר קובץ אחד סרוק שיכלול את כל הצרופות יחד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *