בקשה לביטול קנסות מס הכנסה קורונה

בקשה לביטול קנסות מס הכנסה קורונה

המבר הכלכלי בשל מגיפת הקורונה נותן את סימנים גם באופן שבו רשויות המדינה מנסות להקל על ציבור העסקים והחייבים למס הכנסה ביטוח לאומי קנסות פיגורים וחובות. במסגרת צעדים להקלה על הציבור פורסם תקנות שעת חירום  נגיף הקורונה החדש דחיית מועדים לתשלום קנסות המאפשר בקשה לביטול קנסות מס הכנסה קורונה

הגשת בקשות לפטור מתשלום תוספת פיגור חובות מס הכנסה

תשלום חובות למס הכנסה כולל בין היתר רכיב של התשלום המקורי , ריבית וקנסות בגין פיגורים ועיצומים נוספים על הקנס . בתקופה זו אנו רואים מספר צעדים להקלה על נישומים ובעלי עסקים ובהן האפשרות להגיש בקשות להארכת התקופה להגשת בקשה לביטול קנס על פי תקנות תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש דחיית מועדים לתשלום קנסות התש”ף-2020 תקנות לשעת חירום .

רשימת הקלות עצמאים מס הכסה ביטוח לאומי 

טופס להורדה הקפאת תשלומי מס הכנסה – הורדה מאתר המיסים של ישראל טופס הקפאת מקדמות מס הכנסה לעצמאים וחברות.יש לנגיש אתהטופס על ידי מייצג לפקיד שומה שלך

איתור כספים חינם הר הכסף שלך

משיכת כספים רדומים ממקומות עבודה ישנים או מחסכונות ללא תנועה באמצעות הר הכסף יכול להוסיף מענק כספי , לרוב פטור מתשלום מס הכנסה. מומלץ בכל מקרה בו הירושה או משיכת כפסים אבודים הר הכסף חייב במס לפנות לפקיד ושמה לבקש לקבל הקלה לרגל המצב או לנגיש טופס 159 לקופת הגמל שלך.

מענקים של המדינה לעצמאים משבר כלכלי קורונה

למרות המענקים החשובים טרם התגבשו על ידי המדינה , הלוואות בערבות מדינה טרם התקבלו למרבית העסקים , הריי שבככל הנראה בגלל מחאת העצמאים מתגבשת חבילת סיוע כלכלית. נכון עזרה של המדינה ומענק לעסקים ועצמאים לא יכול להחליף פעילות אמיתית במשק , אבל אין ספק שכל עצמאי שיוכל לקבל כסף מהמדינה יוכל ישמח לקבל ואולי להציל עסק מקריסה.

 

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *