בוקינג מעמ אתרי הזמנת מלונות : הליך לאישור בקשה להגשת תובענה ייצוגית

בוקינג מעמ אתרי הזמנת מלונות : הליך לאישור בקשה להגשת תובענה ייצוגית

מדינת ישראל פרסמה הודעה מטעם היועצת המשפטית לממשלה. כחלק ממדיניותיה להגן על האינטרסים של צרכנים בישראל במסגרת מספר הליכים קודמים היועצת המשפטית לממשלה הגישה את עמדתה במסגרת ההליך לאישור בקשה להגשת תובענה ייצוגית בנושא הצגת מחירי לינה.  כתבה בנושא בוקינג מעמ אתרי הזמנת מלונות : הליך לאישור בקשה להגשת תובענה ייצוגית.

לקחתי מלון דרך אתר השוואת מחירי מלונות האם אני צריך לשלם מס ערך מוסף ?  

כן. מה שקובע הוא החוק הישראלי. למעט חריגים, כל עסקה בשטחי ישראל חייבת בתשלום מע”מ. גם אם אתר השוואת מחירים בתי מלון לא מציין מחיר כולל מע”מ או שרק מוסיף את תוספת התשלום בהערה, החובה של מקום האירוח לגבות את התשלום, להנפיק חשבונית ולהעביר לשלטונות מס הכנסה את התשלום.

עוד באתר מחשבון מעמ 

מי צריך לשלם מסך ערך מוסף בבית מלון בוקינג מעמ

במסגרת הבקשה נטען כי המחירים שמוצגים באתר וביישומון של חברת booking.com הם ללא מע”מ דבר המהווה הטעייה צרכנית, שכן רק בשלב האחרון של ההזמנה מתווספת הערה המסבירה שעל אזרח ישראל חל חיוב נוסף, שאינו כלול במחיר. בנוסף, נטען כי בתקנון של החברה ישנם תנאים מקפחים שיש לבטלם.

ביחס למלונות פתאל, טענו התובעים כי היא משתפת פעולה באופן מלא עם Booking.com; מאפשרת ללקוחותיה להזמין את שירותי המלונאות אותם היא מפעילה דרך אתר המרשתת שלה ומפיקה רווחים מאותן הזמנות והיא ערה למצוקת הלקוחות.

הבסיס לעמדת היועצת המשפטית לממשלה בנושא תשלומים באתרי מלונות השוואת מחירים

במסגרת העמדה שהוגשה ציינה היועצת המשפטית לממשלה כי חוק הגנת הצרכן קובע כי יש לפרסם ולנקוב במחיר כולל בלבד של מוצר או שירות, לרבות מסים וכל תשלום חובה שהצרכן אינו יכול לוותר עליו במסגרת ההתקשרות. הרציונל עליו מבוסס החוק הוא כי “המחיר הכולל” הוא המחיר הסופי אותו ישלם הצרכן, וכי מחיר זה יהיה מחיר ברור, שאינו מצריך את הצרכן לבצע תחשיבים, אינו מבלבל אותו או עלול להטעותו ומסייע לו להשוות בין ההצעות השונות ולקבל בקלות החלטה מושכלת ביחס להתקשרותו בעסקה. לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, אי הצגת המחיר הכולל לצרכן החל מהשלב הראשוני שבו הצרכן עורך את הבדיקות ומקבל החלטה האם העסקה רלוונטית וכדאית עבורו, מהווה הטעיית צרכנים ומהווה הפרה על הוראות חוק הגנת הצרכן.

בעמדה נכתב כי אתר האינטרנט Booking.com פונה באופן ייעודי לצרכנים ישראלים. הפנייה נעשית בשפה העברית לצרכנים ופרסום המחיר הוא במטבע ישראלי.

מזמינים מלון באינטרנט ? איזה חוק חל על העסקה

משמעות הדבר היא ש Booking.com פועלת הלכה למעשה בישראל ועליה לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

ככל שאין באפשרותה לדעת עוד בשלב השיווק אם מדובר בצרכן המחויב תשלום מע”מ, במצב שבו מופעלת פלטפורמה שמכוונת לצרכנים הישראלים, עליה לפרסם ולנקוב במחיר הכולל לעסקה עבור צרכנים אלה, החל משלב זה בהתאם לדין הישראלי.

המלון דורש שנוסיף מעמ לתשלום האם אני צריך לשלם את זה ? 

“מובן של Booking.com צומחת תועלת מכך שהמחיר מפורסם ללא מע”מ. ובכך שהצרכן מגלה עובדה זו רק ברגע האחרון או למצער לאחר שהשקיע מזמנו בחיפושים אחר העסקה הרלוונטית והמשתלמת עבורו. שכן בכך היא “מושכת” צרכנים רבים להזמין באמצעותה את השירות כי המחיר נחזה להיות זול יותר, לעומת אתרי מרשתת אחרים”.

בנוגע לטענותיה של פתאל כי היא אינה שותפה. אינה תומכת ואינה נהנית ממדיניותה של Booking.com להציג את מחירי השירותים ללא מע”מ ומשכך היא אינה צריכה לשאת באחריות. לגבי זה,  סברה היועצת המשפטית לממשלה כי בהיותה הגורם שמספק את השירות. לפחות בחלקם של המקרים גובה את הכספים בעד השירותים שהיא מספקת לצרכנים. ובשים לב לטענה שההפרה הייתה מצויה בידיעתה והיא הנהנית באופן ישיר מההכנסות בגין אותן עסקאות. קיימת אפשרות שתקום חבות כלפי הצרכנים.

Leave a Reply

Your email address will not be published.