איתור סניף בנק

איתור סניף בנק

הבנקים בישראל ובעולם פועלים באמצעות סניף בנק. מיקום סניף הבנק נקבע לרוב על פי סקר שעורך הבנק ובו פרמטרים כגון אוכלוסיית לקוחות , מיקום , נגישות ורווחיות צפויה של סניף בנק. באתר בנק ישראל פועלת מערכת לאיתור סניף בנק באמצעותה ניתן לאתר כל סניף בנק במדינת ישראל. לאיתור סניף בנק באתר בנק ישראל מלא השדות לפי הנדרש ומערכת איתור סניף תציג לכם את סניף הבנק הרלוונטי השירות ניתן לעל ידי בנק ישראל .

 איתור סניף בנק לחץ כאן

המידע מוצג ככלי עזר לציבור, והאחריות לתוקפו אינו חל על בנק ישראל על התאגידים הבנקאיים בלבד סניפי הבנקים שברשות הפלסטינית אינם מפוקחים על ידי המפקח על הבנקים ומופיעים בקובץ לצרכי מידע בלבד.

איתור סניף בנק לחץ כאן

 בעת איתור סניף חשוב לדעת כי ישנם קודי סניף לפי ניתן לדעת מה מאפיין  את סניף הבנק לפי קוד מיוחד . לכל קוד מ 1 עד 9 יש מאפיין לסניף הבנק .

  1. סניף בנק רגיל
  2. סניף בנק מיוחד – שירותים מוגבלים.
  3. סניף בנק מיוחד – מועדים שונים מהמועדים המקובלים
  4. סניף בנק מיוחד – לקוחות בעלי מאפיינים מסוימים.
  5. סניף בנק בו דלפק למשכנתאות.
  6. סניף בנק מיוחד- הכפוף מבחינה ניהולית לסניף אחר
  7. מחלקה של סניף בנק
  8. שלוחה של סניף בנק
  9. יחידת ביצוע של סניף בנק

 

איתור חשבון רדום בכל סניף בנק במדינת ישראל 

כמעט בכל סניף בנק במדינת ישראל קיימים חשבונות אבודים , כספים רדומים וחשבון בנק ללא דורש. באמצעות שירות בלעדי במחיר הוגן של אתר בנקים ניתן לבצע איתור חשבון רדום בכל סניף בנק . לחץ לאיתור כספים אבודים בסניף בנק