אישור פקיד שומה מס הכנסה פיצויים משיכת כספים

אישור פקיד שומה מס הכנסה פיצויים משיכת כספים

פקידי השומה של מס הכנסה נמצאים בחזית הקשר שבין האזרח לרשות המס. האישורים שהם מנפיקים מאפשרים קבלת פטור מתשלום מס עבור מגוון רחב של כספים החייבים בתשלום. בכתבה זו הסבר אודות אישור פקיד שומה מס הכנסה פיצויים משיכת כספים.

אישור פקיד שומה מס הכנסה פיצויים משיכת כספים

אישור פקיד שומה מס הכנסה פיצויים משיכת כספים

איך מקבלים אישור פקיד שומה מס הכנסה ? 

לפונקציית הפקיד ישנן מספר משמעויות מול נישומים בעבודה השוטפת מול רשות המיסים ( עצמאים, חברות, מלכ”ר, עסק פטור ) והן מול אזרחים הנמצאים מול פעולות במגוון המוצרים הפנסיוניים, לקראת פרישה, או במהלך תקופת העבודה.

עוד באתר – קביעת פגישה אצל פקיד שומה myvisit

בישראל כל סכום חיסכון פנסיוני חייב במס אלא אם כן מוגדר לו פטור בפקודת מס הכנסה.

בנוסף, שכירים שעובדים ביותר מאשר עבודה אחת, נדרשים להציג למעבידים אישור על תיאום מס, שכיום במרבית המקרים ניתן להפקי דרך ממשק אינטרנט של רשות המיסים.

ריכוז דרכי פניה לרשות המסים בישראל

כאשר עובד מקבל טופס 161 מאת המעסיק, גם לא במצב של פרישה לפנסיה בגיל היציאה לגמלאות, יש לערוך התחשבנות מול מס הכנסה. המעסיק מציג בטופס את הסכומים העומדים לרשות העובד – פיצויים בקופות השונות ומחשב עבורו את הסכום הפטור מתשלום מס. על מנת למשוך את הכספים יש להנפיק טופס 161 א של העובד ולקבל מפקיד שומה אישור, אותו יש להפנות לקופה המשלמת – חברת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל.

טלפון שירות לקוחות ונתב השיחות של רשות המסים בישראל *9848 או 074-7619848.

אישורי מס הכנסה לעסקים ניכוי במקור אישור ניהול ספרים 

בנוסף לאישורים לשכירים עבור קופות גמל ונקודות זיכוי בגין מצב משפחתי, פקידי השומה מספקים אישורים חשובים של ניהול פנקסי חשבונות ושיעור ניכוי במקור לעסקים. אולם, לא תמיד האישור מופיע באתר רשות המיסים או שיש צורך להנפיקו או לשנות את האחוזים. מה עושים במצב כזה ?

ראשית מומלץ לפנות באמצעות המייצג במס הכנסה. חשוב לזכור שמדובר בפעולה מקצועית ולעיתים אירוע מס. שנית, ניתן לקבוע תור או לפנות למס הכנסה באמצעות מערכת פניות אונליין.

טופס פניה לפקידי שומה של רשות המיסים אונליין באתר מס הכנסה 

Leave a Reply

Your email address will not be published.