אישור ניכוי מס

אישור ניכוי מס מאתר מס הכנסה

באמצעות אישור ניכוי מס מודיע מס הכנסה לעסקים איזה שיעור מס עליהם לנכות מהספקים ולהעביר את התשלום ישירות למס הכנסה. אישור ניכוי מס מציין באחוזים את שיעור המס שיש להוריד מדרישת התשלום לפי תחום התעסקות. לפנינו אישור ניכוי מס שהופק מאתר מס הכנסה ומפרט את שיעור המס במקור שיש לנכות מגובה התשלום לספק להפקת אישור ניכוי מס במקור לחץ כאן להדפסת אישור ניכוי מס מאתר מס הכנסה לחץ כאן

מידע למקבל – מידע זה ממוען למשלם שרוצה לדעת מה גובה ניכוי מס 

אישור ניכוי מס במקור ואישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים נכון ליום 08/10/2014

פרטים מזהים

של העסקי עבורו מופק אישור ניכוי מסשיעורי הניכויאישור ניהול ספריםתוקף האישורים מזהה

מספר ח.פ של העסקשם שמו של העסקתיק מע’םתיק מ’השרותים נכסיםתוצרת חקלאיתעמלת ביטוחסוגי שכר מסוימיםריבית ושוק ההון תאריך התחלהתאריך סיום 00000018ישראלי ישראלי2796069927960699ע’פ תקנות מ’ה*אין  *שעורי ניכוי לפי תקנות מ’ה30%15%40%45%*ע’פ התקנות

להדפסה לצורך מידע בלבד יש ללחוץ על

 

להדפסת אישור ניכוי מס מאתר מס הכנסה לחץ כאן