טופס2681 בקשה לביטול קנס מס רכוש מס שבח מס רכישה מס מכירה


טופס2681 בקשה לביטול קנס מס רכוש  מס שבח  מס רכישה מס מכירה


בקשה לביטול קנס  בקשה לביטול ריבית מיסוי מקרקעין מס רכוש מס שבח מס מכירה יש להגיש לרשות המיסים באמצעות טופס2681 בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים. בטופס יש לפרט פרטי מבקש , פרטי החוב והסיבות לבקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים.

טופס2681 בקשה לביטול קנס מס רכוש  מס שבח  מס רכישה מס מכירה

טופס2681 בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים : 

  • מס רכוש
  • מס שבח
  • מס רכישה
  • מס מכירה

בחלק השני של הטופס מפרט הפקיד ברשות המיסים את המלצתו ביחס לבקשה ויכול להחליט את אחת מהאפשרויות הבאות

  1. לדחות את הבקשה
  2. להתנות את קבלת הבקשה להנחה או ביטול קנס לאחר זדרת תנאים שימלא המבקש
  3. לאשר טופס2681 בקשה לביטול קנס מס רכוש  מס שבח  מס רכישה מס מכירה במלואו
  4. להעביר לוועדה רלוונטית
  5. להמליץ על ביטול או הקטנה של הקנס לרשות המסים
  6. להמליץ על פריסת הקנס למספר תשלומים , עם או ללא ריבית והצמדה