טופס 1327 מס הכנסה דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו”ל בשנת המס 2014

טופס  1327 מס הכנסה 


טופס 1327 מס הכנסה  דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו”ל בשנת המס 2014


טופס 1327 מס הכנסה משמש להגשת דין וחשבון לנאמן בנאמנות על ההכנסות בארץ ובחו”ל בשנת המס 2014 . רשות המיסים מקפדיה על הגשת דוח זה בצורה מלאה ולכן אם טופס  1327 לא מולא כראוי או לא צורפו המסמכים המתאימים, רשאי פקיד השומה עפ”י סעיף 131לפקודת מס הכנסה, לראותך כמי שלא הגיש דו”ח ראוי של  דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו”ל. 


להורדת  טופס  1327 מס הכנסה  דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו”ל בשנת המס 2014 לחצו כאן 


 אישור ניכוי מס במקור לפי שם חברה | טופס 161 | ריבית פריים |  חישוב מס על פיצויים |  טופס 161 א 

  איתור כספים | נכות | תביעות ביטוח | בדיקת פנסיה חישוב פיצויים | ביטוח חיים 

 משכנתא אופטימלית  |  בדיקת פוליסות  | החזרי מס לשכירים | תכנון פנסיוני