מס על הימורים


מס על הימורים


מס על הימורים  – בחודש ינואר 2014 הוקטנה תקרת הפטור על הימורים והיא עומדת כעת זכייה בגובה 50,000 ₪. פטור זה מכסה זכיות קטנות ולמעשה בסוכמים קטנים קיים פטור מתשלום מס על הימורים. כאשר הזכיות הן מעל 50,000 שקלים סכום הפטור יורד ככל שהזכייה גדולה יותר .

איך מחשבים את הפטור לתשלום מס על הימורים  ?
מרוויחים במשחקי מזל והימורים ? המדינה רוצה חלק מהכסף שלכם ולכן היא  מחייבת בתשלום מס על הימורים.
גובה הזכייה
– פחות
-תקרת הפטור ( 50,000 )
מקבלים את הסכום ואותו מחסירים שוב מתקרת הפטור
דוגמאות לחישוב מס על הימורים
  • בזכייה בגובה של 60,000 ₪ יש פטור של 40,000 ₪ ואילו היתר 20,000 יחוייב בתשלום מס על הימורים
  • לזכייה של 90,000 ₪ יש פטור של 10,000 ₪ ואילו היתר 80,000 יחוייב בתשלום מס על הימורים
  • בזכייה של 100,000 שח ומעלה אין פטור מתשלום מס על הימורים
תשלום מס על הימורים
לפי תקנות מס הכנסה לשלם לפקיד השומה עד היום ה- 15 בכל חודש, את סכום המס שניכה בחודש הקודם
לפי התקנות אלה, יש להגיש  דו”ח לפי טופס 0102. הדיווח על תשלום המס יעשה בסוג ניכוי 067.
מרווחי ההגרלה והימורים לא ניתן לקזז הפסדים שנוצרו לנישום מכל מקור שהוא, לרבות הפסדים שמקורם בהפסדים על הימורים.  כל זכייה משלמת מס במנותק לגמרי.