טופסי דוח שנתי 2013 , טופס מס הכנסה 2013

טופסי דוח שנתי 2013 , טופס מס הכנסה 2013 | בעמוד זה ניתן לאתר את טופסי מס הכנסה ורשות המיסים לשנת 2013 . הטפסים המוצגים בעמוד זה רלוונטיים לטופסי  דוח שנתי 2013 , טופס מס הכנסה 2013 . הטפסים פורסמו על ידי רשות המיסים וולחיצה על צלמית של הטופס פותחת ומצידה אותו היישר מאתר רשות המיסים. עצמאים  , בעלי עסקים קטנים המעוניינים בדוחות ובשירות מקצועית מוזמנים ליצור קשר עם האתר. אתר INFOTAXעוסק בשיווק שירותים פיננסיים לרבות ייעוץ עסקי , החזרי מס הכנסה לשכירים ומילוי טופסי דוח שנתי 2013 , טופס מס הכנסה 2013 

איתור כספים אבודים  | ייעוץ פיננסי | אישור ניכוי מס במקור  |  אישור ניהול ספרים  | החזרי מס הכנסה לשכירים | מאמרים פיננסיים | צרכנות פיננסית 

מספר טופס לדוח שנתי 2013 , טופס מס הכנסה 2013 

שם טופס לדוח שנתי 2013 , טופס מס הכנסה 2013  קישור לטופס הסבר
101 כרטיס עובד
1130 הודעה על בחירה בשנת הסתגלות
1214 דין וחשבון חברה לשנת המס 2013
1227 הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס – נספח לדוח השנתי לשנת המס 2013
1301 דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו”ל בשנת המס 2013
1320 נספח א’ לטופס הדיווח שנתי ליחיד – חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד לשנת המס 2013
1321 נספח ב לטופס דיווח שנתי – חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2013
1324 נספח ד’ לטופס הדו”ח שנתי ליחיד הכנסות מחו”ל ומס ששולם עליהם לשנת המס 2013
1325 נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2013 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2013
1326 נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2013
1326א טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה לשנת המס 2013
1327 דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו”ל בשנת המס 2012
1344 הפסדים מועברים לשנת המס 2013
135 דין וחשבון מקוצר לשנת המס 2013